Ga naar de inhoud

Privacybeleid

Identiteit

Vzw Tuinen van Hoegaarden
Houtmarkt 1
3320 Hoegaarden
kunstroutehoegaarden@gmail.com

Informatie op de website

De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Ook wordt er getracht de informatie actueel te houden. De inhoud van de website wordt tevens met regelmaat intern geëvalueerd.
Desondanks kunnen geen rechten aan de vermelde informatie worden ontleend. De Vzw Tuinen van Hoegaarden geeft geen garantie voor de juistheid, volledigheid, actualiteit of kwaliteit. Bij vragen hier over verzoeken we je ons te contacteren .

Gebruik website

Vzw Tuinen van Hoegaarden is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele schade of verlies ten gevolge van het gebruiken van de informatie op deze website.

Externe links

Deze website bevat tevens een aantal externe links. Deze links staan op de website vermeld als service voor de bezoeker van deze site. Vzw Tuinen van Hoegaarden is niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van deze pagina’s van derden, voor de privacybescherming op deze websites, voor de diensten die hierop eventueel worden aangeboden of voor schade of verlies veroorzaakt door het gebruiken van externe links.

Auteursrechten

Wij hebben niet de intentie om inbreuk te maken op enig intellectueel eigendomsrecht, artiestenrecht of enig andere copywrights. Als inhoud, afbeeldingen op deze website geplaatst onder uw eigendom valt, contacteer ons en de inhoud wordt zo snel mogelijk verwijderd.
Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enigerlei vorm of wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enige andere manier dan na voorafgaande schriftelijke toestemming van Vzw Tuinen van Hoegaarden.

Persoonsgegevens

Vzw Tuinen van Hoegaarden verzamelt geen persoonsgegevens, tenzij deze op vrijwillige basis worden verstrekt. Vzw Tuinen van Hoegaarden verzekert elke bezoeker met de grootste zorgvuldigheid om te gaan met deze persoonlijke gegevens conform de geldende wettelijke bepalingen en zal deze gegevens niet verstrekken aan derden.

Vzw Tuinen van Hoegaarden geeft nooit je gegevens door aan niet bevoegde derden en wij verstrekken deze uitsluitend indien dit nodig is, voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Wij verwerken persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt.

Met welk doel verwerken wij persoonsgegevens

Wij verwerken je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
Wij analyseren je gedrag op onze website om daarmee onze website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op je voorkeuren.

Vzw Tuinen van Hoegaarden bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens werden verzameld.
Wij nemen de bescherming van je gegevens serieus en wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via de webmaster

Gebruik van cookies

Wij gebruiken alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en voor jou gebruiksgemak.
Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.
Je kunt jezelf afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken.

Google Analytics

Met behulp van analytische cookies verzamelen wij statistische gegevens op een privacyvriendelijk geaggregeerd niveau over het gebruik van onze website zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren. De analytische cookies die wij gebruiken zijn van Google Analytics en gebruiken wij om inzicht te krijgen in o.a. bezoekersstromen, verkeersbronnen en paginaweergaves op onze website. Dit doen wij op een manier die zoveel mogelijk rekening houdt met je privacy.
De website kunstroutehoegaarden.be maakt gebruik van verschillende technieken om bij te houden wie de website bezoekt, hoe deze bezoeker zich op de website gedraagt en welke pagina’s worden bezocht. Dat is een gebruikelijke manier van werken voor websites omdat het informatie oplevert op die bijdraagt aan de kwaliteit van de gebruikerservaring.

Aansprakelijkheid

Vzw Tuinen van Hoegaarden is niet verantwoordelijk voor mogelijke virussen indien deze, ondanks controlemaatregelen, toch op de website zouden voorkomen. Zij is evenmin verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van websites die met de kunstroutehoegaarden.be zijn gelinkt.

Vragen

Als u meer informatie wilt ontvangen, of vragen hebt over de privacy policy van en specifiek , kun u ons benaderen via e-mail.